pondělí, červenec 22, 2024
   
Písmo

Zde najdete link na videa z probíhajících zakázek. Pracujeme na tom!!!

 

Elektroinstalace v bytech, rodinných domech a firmách

Byty, panelové byty, bytové jednotky

V současné době dochází k celkovým rekonstrukcím bytů (zhodnocení majetku, investice do stabilní oblasti majitelů bytu). Převod bytů do vlastnictví.

Z toho vyplývající povinnosti majitelů bytů, kteří zodpovídají bezvýhradně za stav technický -> (vodoinstalace odpady a hlavně elektroinstalace)

Elektroinstalace

 • Nejčastější stáří bytů, které rekonstruujeme se pohybuje 50. – 90. léta minulého století
 • V praxi různé elektro zařízení dle norem vycházejících z doby stavby těchto bytů
 • Dnešní požadavky – standardy – na elektro v bytech a rodinných domech řeší :
 • ČSN 33 2000-6 | Revize
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • ČSN 33 2000-5-54 ed.2  | Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
 • ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou
 • ČSN 33 2130 ed.2  | Vnitřní elektrické rozvody(umývací prostor)
 • ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení
 • Vyh. 73/2010 Sb. | Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Zákon č.22/1997 Sb. | O technických požadavcích na výrobky (prohlašení o shodě)

Z těchto norem, předpisů

Vyplývají povinnosti nebo doporučení pro majitele nemovitosti:

-          Revize – elektro

 • Výchozí revize – revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném zařízení před jeho uvedením do provozu.

Rekonstrukce – zásahy  do konstrukční a technologické části dosavadního elektrického zařízení, které mají za následek změnu technických parametrů.

 • Pravidelná revize – revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Lhůty pro byty a rodinné domy na říká norma ČSN 33 1500. Lhůty pravidelných revizí se určují podle prostředí a prostoru.

Zděné a obytné a kancelářské prostory(byty,RD)  …………………       5 roků

Pro elektrické instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx ed.2 jsou doporučeny následující  lhůty:701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou  ………… 3 roky

 • Mimořádná revize – revize, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prováděnána na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgánu státní správy nebo majitele zařízení.

Příkladem takové mimořádné revize muže být revize hromosvodu po úderu blesku, revize elektrického spotřebiče provedena po jeho opravě, oponentní revize atd.

 • Na uváženou – podmínkou družstev sdružujících bytové vlastníky, ve vztahu pojišťovna – pojištění bytu (požár), podmínky doklady (revize) z důvodu případného plnění škodní události

Naše znalosti, naše hodnocení, náš názor

Vycházející z hodnocení práce při rekonstrukci bytů, bytových jader, s tím spojenou vždy bezpodmínečně rekonstrukci elektroinstalace.

Příklady elektroinstalací v bytech

50. – 60. Léta ( příklad Brno – Lesná, SNP atd.)

Bytová rozvodnice na šroubovací pojistky umístěná na chodbě mimo byt. Pouze dva okruhy Světla 6A, Zásuvky 10A. Vedení po bytě kabelem AYKY (hliník).

-          Naše hodnocení – nebezpečný stav

60. – 80. Léta (většina sídlišť v Brně, panelový dům)

Bytová rozvodnice umístěna v bytě nad dveřmi,  hlavní přívod do bytu AY 2x6mm

a)      Rozvodnice – opět pouze dvě šroubovací pojistky Světla 6A a Zásuvky 10A

b)     Rozvodnice – 4x jistič, samostatně jištěné bytové jádro a kuchyň, pokoje, světla

c)      Rozvodnice –  třífázový jistič (byt s elektrickým sporákem) novější paneláky

Naše zhodnocení:

– všechny typy bytů využívají rozvod po bytě v hliníku.

-          Žádná varianta neobsahuje:

 • proudový chránič
 • místní doplnkové ochranné pospojování(v koupelnách)
 • není dimenzovaná na proudový odběr spotřebičů dnes běžně užívaných v domácnostech (myčka, sušička, mikrovlná trouba, elektrická trouba, rychlovarná konvice)

-          původní elektroinstalace vycházela z doby kdy v bytě byla pouze pračka, kuchyňský robot a lednička atd.

Příklad zcela běžné rekonstrukce bytu (bytového jádra)

Co musí obsahovat elektroinstalace při rekonstrukci bytového jádra i při rekonstrukci celého bytu

Příklad – bytové jádro:

a)      elektroinstalace v pokojích zůstává stávající, pouze doporučujeme výměnu starých zásuvek a vypínačů a pečlivé dotažení vodičů.

b)     elektroinstalace bytového jádra musí být vždy celá nová

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice a kusová zkouška rozvaděče.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

Příklad – rekonstrukce elektroinstalace v celém bytě

Vedení je možno instalovat:

a)      pomocí lišt

b)     zasekání do zdi

c)      zařezání do panelu, do podlahy

d)     snížení stropu za pomoci sádrokartonu

Dimenzování zásuvek v pokojích:

- na jeden zásuvkový obvod je dovoleno připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680VA při jištení 16A 2300VA při jištění 10A.

Dále musí obsahovat:

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice, kusová zkouška rozvaděče, CE – prohlášení o shodě.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých zásuvkovch a světelných obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

Takto vypadá rozvodnice zcela nová a dle předpisů:

Vysvětlení odborných názvů

Proudový chránič (fíčko) - Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích.

1 Testovací tlačítko-Výrobce proudového chrániče doporučuje zkontrolovat funkci proudového chrániče stisknutím kontrolního testovacího tlačítka jednou měsíčně. Proudový chránič musí při každém stisknutí kontrolního testovacího tlačítka spolehlivě vybavit.

2 Táhlo pro nahození prodroudového chrániče

Druh kabelu – Často používané kabely  pro elektroinstalaci:

Cyky – j 3x2,5mm

Cyky – j 3x1,5mm

Cyky –O 3x1,5mm

Cyky – j 3x4mm

Cyky – j 5x2,5mm

Místní doplňující ochranné pospojování – S ochranným vodičem musí být spojeny všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvniř místnosti s koupací vanou a nebo sprchou. Např. Přístupné kovové stavební prvky(vodovodní baterie), kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů, kovové části plynovodu. Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování řeší norma ČSN 33 2000-5-54 ed.2

1 ES prohlášení o shodě bytové rozvodnice – jedná se o protokol podle zákona č.22/1997sb.ve znění platných předpisů a  Nařízení vlády č. 17/2003.

Co musí mít svůj okruh

Samostatný jistič

-          zas. pračka – kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. sušička - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. myčka -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. El.trouba -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. kuch.linka - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. Varná deska- kabel Cyky – j 3x4 jistič 20A

-          zas. kotel - kabel Cyky – j 3x1,5 jistič 6A

Stará Instalace Příkon(W) Nová instalace Příkon(W)
Pračka 1900 Pračka 2200
Lednička 300 Sušička 2300
El. Trouba 3000 Myčka 2200
Kuchynský robot 800 lednička 100
Televize 200 Mikrovlná trouba 1400
Radio 50 Elektrická trouba 3200
    Rychlovarná konvice 2200
    Varná deska 6700
    Odsavač par 120
    Plazmová  televize 400

Co požadujte po svém elektrikáři

-          Před zahájením prací předložit oprávnění k činosti

-          vyhláška 50

-          ES prohlášení o shodě na bytovou rozvodnice

-          Protokol o kusové zkoušce rozvaděče

-          Schéma zapojení bytové rozhodnice

-          po dokončení elektroinstalace -> revize

Elektroinstalace v bytech, rodinných domech a firmách

 

Byty, panelové byty, bytové jednotky

V současné době dochází k celkovým rekonstrukcím bytů (zhodnocení majetku, investice do stabilní oblasti majitelů bytu). Převod bytů do vlastnictví.

Z toho vyplývající povinnosti majitelů bytů, kteří zodpovídají bezvýhradně za stav technický -> (vodoinstalace odpady a hlavně elektroinstalace)

 

Elektroinstalace

 • Nejčastější stáří bytů, které rekonstruujeme se pohybuje 50. – 90. léta minulého století
 • V praxi různé elektro zařízení dle norem vycházejících z doby stavby těchto bytů
 • Dnešní požadavky – standardy – na elektro v bytech a rodinných domech řeší :
 • ČSN 33 2000-6 | Revize
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • ČSN 33 2000-5-54 ed.2  | Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
 • ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou
 • ČSN 33 2130 ed.2  | Vnitřní elektrické rozvody(umývací prostor)
 • ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení
 • Vyh. 73/2010 Sb. | Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Zákon č.22/1997 Sb. | O technických požadavcích na výrobky (prohlašení o shodě)

 

 

Z těchto norem, předpisů

Vyplývají povinnosti nebo doporučení pro majitele nemovitosti:

-          Revize – elektro

 • Výchozí revize – revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném zařízení před jeho uvedením do provozu.

Rekonstrukce – zásahy  do konstrukční a technologické části dosavadního elektrického zařízení, které mají za následek změnu technických parametrů.

 

 • Pravidelná revize – revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Lhůty pro byty a rodinné domy na říká norma ČSN 33 1500. Lhůty pravidelných revizí se určují podle prostředí a prostoru.

Zděné a obytné a kancelářské prostory(byty,RD)  …………………       5 roků

 

Pro elektrické instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx ed.2 jsou doporučeny následující  lhůty:701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou  ………… 3 roky

 

 • Mimořádná revize – revize, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prováděnána na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgánu státní správy nebo majitele zařízení.

Příkladem takové mimořádné revize muže být revize hromosvodu po úderu blesku, revize elektrického spotřebiče provedena po jeho opravě, oponentní revize atd.

 

 • Na uváženou – podmínkou družstev sdružujících bytové vlastníky, ve vztahu pojišťovna – pojištění bytu (požár), podmínky doklady (revize) z důvodu případného plnění škodní události

 

Naše znalosti, naše hodnocení, náš názor

Vycházející z hodnocení práce při rekonstrukci bytů, bytových jader, s tím spojenou vždy bezpodmínečně rekonstrukci elektroinstalace.

Příklady elektroinstalací v bytech

50. – 60. Léta ( příklad Brno – Lesná, SNP atd.)

Bytová rozvodnice na šroubovací pojistky umístěná na chodbě mimo byt. Pouze dva okruhy Světla 6A, Zásuvky 10A. Vedení po bytě kabelem AYKY (hliník).

-          Naše hodnocení – nebezpečný stav

 

 

60. – 80. Léta (většina sídlišť v Brně, panelový dům)

Bytová rozvodnice umístěna v bytě nad dveřmi,  hlavní přívod do bytu AY 2x6mm

a)      Rozvodnice – opět pouze dvě šroubovací pojistky Světla 6A a Zásuvky 10A

b)     Rozvodnice – 4x jistič, samostatně jištěné bytové jádro a kuchyň, pokoje, světla

c)      Rozvodnice –  třífázový jistič (byt s elektrickým sporákem) novější paneláky

 

 

Naše zhodnocení:

– všechny typy bytů využívají rozvod po bytě v hliníku.

-          Žádná varianta neobsahuje:

 • proudový chránič
 • místní doplnkové ochranné pospojování(v koupelnách)
 • není dimenzovaná na proudový odběr spotřebičů dnes běžně užívaných v domácnostech (myčka, sušička, mikrovlná trouba, elektrická trouba, rychlovarná konvice)

-          původní elektroinstalace vycházela z doby kdy v bytě byla pouze pračka, kuchyňský robot a lednička atd.

 

Příklad zcela běžné rekonstrukce bytu (bytového jádra)

 

Co musí obsahovat elektroinstalace při rekonstrukci bytového jádra i při rekonstrukci celého bytu

 

Příklad – bytové jádro:

a)      elektroinstalace v pokojích zůstává stávající, pouze doporučujeme výměnu starých zásuvek a vypínačů a pečlivé dotažení vodičů.

b)     elektroinstalace bytového jádra musí být vždy celá nová

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice a kusová zkouška rozvaděče.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

 

Příklad – rekonstrukce elektroinstalace v celém bytě

Vedení je možno instalovat:

a)      pomocí lišt

b)     zasekání do zdi

c)      zařezání do panelu, do podlahy

d)     snížení stropu za pomoci sádrokartonu

Dimenzování zásuvek v pokojích:

- na jeden zásuvkový obvod je dovoleno připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680VA při jištení 16A 2300VA při jištění 10A.

 

Dále musí obsahovat:

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice, kusová zkouška rozvaděče, CE – prohlášení o shodě.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých zásuvkovch a světelných obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

 

 

Takto vypadá rozvodnice zcela nová a dle předpisů:

 

Vysvětlení odborných názvů

Proudový chránič (fíčko) - Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích.

1 Testovací tlačítko-Výrobce proudového chrániče doporučuje zkontrolovat funkci proudového chrániče stisknutím kontrolního testovacího tlačítka jednou měsíčně. Proudový chránič musí při každém stisknutí kontrolního testovacího tlačítka spolehlivě vybavit.

2 Táhlo pro nahození prodroudového chrániče

 

Druh kabelu – Často používané kabely  pro elektroinstalaci:

 

Cyky – j 3x2,5mm

Cyky – j 3x1,5mm

Cyky –O 3x1,5mm

Cyky – j 3x4mm

Cyky – j 5x2,5mm

Místní doplňující ochranné pospojování – S ochranným vodičem musí být spojeny všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvniř místnosti s koupací vanou a nebo sprchou. Např. Přístupné kovové stavební prvky(vodovodní baterie), kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů, kovové části plynovodu. Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování řeší norma ČSN 33 2000-5-54 ed.2

 

1 ES prohlášení o shodě bytové rozvodnice – jedná se o protokol podle zákona č.22/1997sb.ve znění platných předpisů a  Nařízení vlády č. 17/2003.

 

Co musí mít svůj okruh

Samostatný jistič

 

-          zas. pračka – kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. sušička - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. myčka -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. El.trouba -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. kuch.linka - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. Varná deska- kabel Cyky – j 3x4 jistič 20A

-          zas. kotel - kabel Cyky – j 3x1,5 jistič 6A

 

Stará Instalace Příkon(W) Nová instalace Příkon(W)
Pračka 1900 Pračka 2200
Lednička 300 Sušička 2300
El. Trouba 3000 Myčka 2200
Kuchynský robot 800 lednička 100
Televize 200 Mikrovlná trouba 1400
Radio 50 Elektrická trouba 3200
    Rychlovarná konvice 2200
    Varná deska 6700
    Odsavač par 120
    Plazmová  televize 400

 

 

Co požadujte po svém elektrikáři

-          Před zahájením prací předložit oprávnění k činosti

-          vyhláška 50

-          ES prohlášení o shodě na bytovou rozvodnice

-          Protokol o kusové zkoušce rozvaděče

-          Schéma zapojení bytové rozhodnice

-          po dokončení elektroinstalace -> revize

 

Dále provádíme :

- montáže a opravy hromosvodů

- realizace zabezpečovacích systémů Jablotron

- montáž domacích telefonů

- elektro pohotovost

- revize hromosvodů a elektrického zařízení

Poslední letošní rekonstrukce bytového jádra systémem MATE-J. Bytový dům cihla, střed města Brna. Kompletní dodávka koupelny, elektroinstalace plus montáž kuchyňské linky – sektorová, základní řada. Cena linky včetně spotřebičů a obkladů včetně montáže 31 300 Kč. Doba trvání prací 13 pracovních dnů za provozu domácnosti.


 


 


Renovace bez bourání. Původní průchozí umakartové jádro. Nová elektroinstalace. Montáž kuchyňské linky – sektorová, základní řada, doplněna o kvalitní pracovní desku, plus protilinka. Doba trvání prací 13 pracovních dní za provozu. Oblast Kohoutovice.


 


 

Renovace bytového jádra bez bourání. Předstěny, nové zárubně, dveře na umakartovém jádře. Doba práce 11 dní při chodu domácnosti. Lokalita – Brno Bystrc panelový dům (průchozí jádro).


 


 


Rekonstrukce bytového jádra systémem Mate-J. Nadstandardní vybavení, sprchový kout, umyvadlo 80cm, dveře do kazety. Lokalita Brno – Bystrc. Původní vybourané jádro průchozí. Doplňkové práce – podlaha, malba, zpětná instalace původní linky.

 


V průběhu září jsme provedli dvě renovace bez bourání. V obou případech se jednalo o obklady FILA. Kompletní elektroinstalace, montáž vany 120 cm RAVAK a sprchový kout, hluboká vanička.


 


 


Výměna vany a náhrada za otočné umyvadlo. Vana Ravak Vanda II a plastové umyvadlo ELVA. Výměna v původním jádru. Doba práce 4-5 hodin.


 


 


Renovace bytového jádra bez bourání Brno Bystrc


 


 


Renovace bytového jádra bez bourání. Komplet elektroinstalace, obklady, vana Ravak, umyvadlo Elva. Doba práce 9 pracovních dnů za provozu.

 


 

Rekonstrukce bytového jádra systémem MATE-J, zpětná montáž kuchyňské linky (původní). Termín rekonstrukce 26.6.2012 – 11.7.2012 t.j. 12 pracovních dnů. Rekonstrukce typ bytu „Lesná“, 5. Patro, nízká zatížitelnost stropních panelů z pohledu statika – plně využit systém MATE-J – nejlehčí systém výstavby na trhu


 


 

Zakázka 25.6.2012. Nadstandardní rekonstrukce bytového jádra s rozšířením. Dveře do kazety – koupelny, WC, kuchyň. Výstavba systém MATE-J. Dveře do kazety opět systém MATE-J. Kompletní rekonstrukce s dobou práce 15 pracovních dnů včetně dlažby kuchyně a chodby). Kompletní dodávka kuchyňské linky včetně spotřebičů a dalších zařízení (foto bude doplněno).

 


 

Zakázka 31.5.2012. Renovace bytového jádra bez bourání. Typ bytu „Lesná“. Byt nám. SNP. Sprchový kout, kompletní elektroinstalace. Doba práce 10 pracovních dnů za provozu domácnosti.


 


 


Zakázka 18.5.2012. Renovace bytového jádra bez bourání. Byt Lesná. Sprchový kout, obklady RAKO, chodba dlažba, kompletní elektroinstalace. Doba práce 11 pracovních dnů za provozu.


 Rekonstrukce bytového jádra systémem Mate-J. Zakázka Řečkovice, změna dispozice vchodu do koupelny


 


 

Renovace bytového jádra bez bourání. Zakázka Brno Bohunice. Nová kuchyňská linka (Sconto), komplet elektroinstalace, rozvodnice, renovace s minimálními náklady a za použití standardních materiálů. Cena kuchyňské linky na klíč včetně spotřebičů 29 000 Kč.


 


 

Renovace bytového jádra bez bourání, 9 pracovních dnů, elektroinstalace, vodoinstalace, nástřiky stěn, Brno Slatina

 


 

Renovace bytového jádra bez bourání, celková oprava umakartu, nová kuch. linka již dříve namontovaná a ponechaná na místě v rámci renovace. Nová elektroinstalace, výměna vedení i v nové lince za původní hliníkové kabely. Vodoistalace, vana, umyvadlo-náhrada za otočné,/náš systém/. Keramické obklady FILA, nástřiky stěn, nábytek a jiné. Doba práce 9 pracovních dní, z toho polovina za provozu domácnosti. Byt Žabovřesky.


Renovace bytového jádra Bohunice. Doba práce 9 pracovních dní. Komplet včetně elektroinstalace a obkladu kuchyňské linky. Renovace provedena na původní jádro bez bourání, nová vodoistalace, vzduchotechnika, keramické obklady,nové dveře,zadní stěna na WC,stropy,nástřiky stěn MATE-J.

 

 

 


 

Rekonstrukce bytovýho jádra systémem Mate-J.Celková změna půdorysu a dispozice koupelny a kuchyně v panelákovém bytě Brno Bystrc.Jedna z nejlépe řešených variant úpravy a zásadní změny bytu navrhnutá přímo zákazníkem,velké prosvětlení koupelny okno 50x100cm,dosažení přírozeného prosvětlení koupelny,originální řešení a design portálu umyvadla a umístění pračky.Dveře v koupelně posuvné do kazety.

  

 


 

Rekonstrukce bytového jádra Bohunice - Brno, výstavba MATE-J, 12 pracovních dní, stříkaná omítka MATE-J, komplet elektoinstalace, rozšíření koupelny.


Renovace bytového jádra bez bourání  Brno - Slatina. Komplet elektroinstalace, výstavba příčky mezi WC a koupenou systémem MATE-J. Doba práce 9 pracovních dní za provozu bytu.

 

Renovace bytového jádra bez bourání, obklad, dlažba, elektroinstalace, podhledy, WC slim, sanitární vybavení, nové dveře. Klasický keramický obklad na původním umakartu, nástřiky stěn, doba provedení 9 pracovních dní za provozu bytu, panelový dům Brno Bystrc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Originální rekonstrukce stavebnicí bytového jádra MATE-J,rozšíření koupelny v prostoru kuchyně, otočení jádra,kuch.linka do tvaru L,WC spojeno s pracím koutem a doplněno o umyvadlo s bidetovou sprškou,obklad FILA,vana Ravak 95,WC slim náše provedení s velkým přístupem do šachty,ale s možností odstranění WC v případě práce v šachtě bez bourání obkladů,splachování s možností regulace vody od litru plynule až do devíti litru vody.Celková doba práce 14pracovních dní s běžnou pracovní dobou,bez sobot a nedělí.Precizně provedená práce,výstavba celého jádra-obklady nikde nejsou nalepeny na panelu.Kompletní elektroistalace včetně kuchyně a jednoho pokoje.Brno Kohoutovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno Bohunice - doba trvání 12 dnů, jedná se o rekonstrukci jádra systémem MATE-J, výstavba,podlaha chodba,malba chodba,elektroinstalace, komplet na klíč

  


 

Zakázka Brno Líšeň - ekonomická renovace bez bourání

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zakázka 25.8 - 15.9.2011

 

Rekonstrukce koupelny Brno Žabovčesky v rodiném domě. Na foto máte vizualizaci a poté i reálný stav po dokončení zakázky

 

VIZUALIZACE

 

 

 

 

 

 

 

A skutečnost...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno Řečkovice - rekonstrukce bytového jádra s rozšířením

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno systémem MATE-J ve dnech 4.-19.7.2011

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno Líšeň 15. - 30.6.2011 rekonstrukce bytováho jádra systém MATE-J

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Kuřim 26.5.-10.6.2011 rekonstrukce bytového jádra systémem MATE-J,montáž původní kuch.linky,prosvětlení koupelny

 


 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno Žabovřesky 3.5. - 25.5.2011 rekonstrukce bytového jádra, posuvné dveře do kazety, nová kuchyňská lina, malba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakázka Brno Žabovřesky - rekonstrukce bytového jádra, kuchyně, podlahy za 13 pracovních dní, výstavba Mate-J

 

 

Zakázka Kuřim, duben 2011 - rekonstrukce bytového jádra

 

 

 

Rekonstrukce Bytového jádra Brno Bytrc. Termín dokončení 21.3.2011

 


 


 


Zakázka Brno Bystrc - rekonstrukce. Termín dokončení 21.3.2011

 


 


 


Zakázka Brno Bystrc - rekonstrukce bytového jádra. Termín dokončení 21.3.2011

 


 


Rekonstrukce jádra Brno Bystrc. Termín uončení 21.3.2011

 


 


Zakázka Brno Bystrc 1.3. - 22.3.2011 rekonstrukce

 


 


Zakázka Brno 1.2. - 17.2.2011 rekonstrukce


 


 


Ekonomická zakázka Brno 3.1. - 6.1.2011

 

 

 

 

 Zakázka Brno Lesná  10.1. - 21.1.2011 rekonstrukce

 

Brno ekonomická koupelna 8.12. - 17.12.2010

 
 


 


 

Renovace jádra  Brno 2.12. - 13.12.2010

 

 

 

 

 


 


Rekonstrukce Brno včetně kuchyně v termínu 6.9. - 24.9.2010

 


 


 


 


 


 


Rekonstrukce s prosvětlením - Prostějov v termínu 10.8. - 26.8.2010

 


 


 


Rekonstrukce v Brně v termínu 22.7. - 6.8.2010


 


 


Rekonstrukce bytového jádra v Brně v termínu 1.7. - 21.7.2010


 


 


Rekonstrukce Brno v termínu 24.5.2010 - 8.6.2010. Jedná se o rekonstrukci jádra


 


 


Rekonstrukce jádra Brno Bystrc včetně kuchyně v termínu 5.5. - 20.5.2010

jádro

 kuchyň

 koupelna se sprchovým koutem

 koupelna

 koupelna

 posuvné kazetové dveře

 posuvné dveře

 

 nová kuchyň

 


 


Brno Královo Pole 21.4. - 4.5.2010 - renovace bytového jádra

 


 


 


Brno 6.4.2010 - 21.4.2010 - rekonstrukce bytového jádra, WC s umývátkem a elektronickým  sedátkem s bidetem

 

  


 


 

Brno Vinohrady  - renovace bytového jádra 19.3. - 31.3.2010

  


 


Brno - rekonstrukce 2.3.2010 - 18.3:2010 včetně kuchyňské linky a protilinky

 
 


 


Brno - rekonstrukce 8.2. - 26.2.2010. Výstavba s prosvětlením jádra nad vanou. Rekonstrukce jádra - kuchyň

 

 


 

 


 


Brno  - renovace včetně kuchyně v termínu 18.1.2010 - 27.1.2010

 

 

A výsledek po renovaci...

 

 
 


 

Brno 4.1. - 15.1.2010 - renovace jádra

 

 

 

 

 

Vyškov 1.12. - 17.12.2009 - rekonstrukce, posuvné dveře plné a s prosklením

 

 

 

 

 

 

 


 


Brno 18.11. - 30.11.2009 

 

Nad vanou 

 

Strop a světla

 


Vana

 

WC komplet

 

Koupelnová skříňka

 


 

Vyškov 24.9. - 9.10.2009 - renovace

 

 

 

 


 

Pohořelice 14.10. - 30.10.2009 - rekonstrukce

 

 

 

 

 


 

Kohoutovice 20.7.2009 - 31.7.2009

 

 

 

 

 

 


 


Brno 25.7.2009 - 4.8.2009

 

 

 

 


 

Brno 3.8.2009 - 19.8.2009

 

 

 

 


 

Renovace jádra Nový Lískovec 22.6.2009 - 26.6.2009

 

 

 

 


 

Renovace bytového jádra Brno 7.7.2009 - 17.7.2009 

 

 

 

 

 


 

Rekonstrukce Adamov 2.6.2009 - 18.6.2009

 

 

 

 

 


 

Kohoutovice 12.5.2009 - 22.5.2009 - renovace

 

 

 

 


 

Kohoutovice 3.4.2009 - 22.4.2009 - plovoucí podlaha včetně kuchyňské linky

 

 

 

 

 


 

Kohoutovice 27.4.2009 - 7.5.2009. Jde o renovaci

 

 

 

 


 

Kohoutovice 3.4.2009 - 22.4.2009. Jde o rekonstrukci

 

 

 

 

 

 

 


 

Stará Osada 4.3.2009 - 19.3.2009  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Brno 18.2.2009 - 2.3.2009 

 

 

 

 

 

 


 

Brno 2.2.2009 - 16.2.2009

 

 

 

 

 


 

Brno 15.1.2009 -26.1.2009

 

- jedná se o renovaci sprchového koutu s masážním panelem

 

 

 

 


 

Brno 1.1.2009 - 14.1.2009

 

Renovace jádra - specifikací této zakázky jsou zabudovaná malá bodová světla v obkladu, která osvětlí a zvýrazní bílé provedení koupelny s pásem mozaiky - chrom

 

 

 

 


 
Mockrát děkujeme našim zákazníkům za kladné a pozitivní reference. Matějka

 


Matlochovi
 
Dobrý den, pane Matějko,

 

moc rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za vynikající práci při rekonstrukci naší koupelny. Vše probíhalo od samého začátku nesmírně profesionálně a korektně. Velice oceňujeme Vaše osobní nasazení a praktické rady, díky kterým je naše nová koupelna nejen krásná, ale také praktická. Jelikož jsme museli během rekonstrukce zůstat v našem bytě i s dětmi, velmi jsme se toho obávali. Ale úplně zbytečně. Na čem jsme se domluvili, to se uskutečnilo. Časový harmonogram byl ideálně rozvržený, během prací celý Váš tým dodržoval až neuvěřitelný pořádek, takže i když jsme žili "na staveništi", nebyl to pro nás žádný velký problém. Oceňujeme také, že cenový odhad, který jsme na začátku obdrželi, byl přesný a nečekalo nás v tomto směru žádné překvapení.

 

Ještě jednou Vám děkujeme a rádi Vaši firmu doporučíme i dalším zákazníkům. 

 

 

 

S pozdravem Matlochovi

 ----------------Uhlířovi


Dobrý den, pane Matějko,

děkujeme Vám za dobře a včas provedenou rekonstrukci koupelny a WC v Brně Majdalenkách.

Jsme opravdu spokojeni, i na dovybavení nábytkem na míru jsme se dohodli.

S úctou Uhlířovi


-------------------

Paní Alena

"vážený pane Matějko, děkujeme vám a vašim spolupracovníkům za spolehlivě a dokonale odvedenou práci při úpravě naší koupelny. Obzvláště ocenujeme včasnost v dohodnutém termínu, kvalitu prací a čistotu provedení.”

"paní Alena”

--------


Polenovi

Dobrý den pane Matějka,
Chceme Vám ještě jednou i touto cestou poděkovat za skvěle odvedenou práci při rekonstrukci koupelny a WC v našem bytě.
Práce byla odvedena ve vysoké kvalitě, termín přesně, i přes Vaše osobní těžkosti, dodržen. Velice si vážíme i Vaší perfektní profesionální a odborné komunikace. Poděkování i Vašemu spolupracovníkovi, panu Petru Burianovi. Musíme říct, že jste si uměl spolupracovníka vybrat.
Bylo nám potěšením setkát se s takovým profesionálem.
 
Ještě jednou mnohé díky     Polenovi, Brno Řečkovice

------
 
 
Dagmar Šimková

Dobrý den, 
 
děkuji velíce za dokončenou renovaci koupelny naší kamarádky paní Fadrhoncové na Záhřabské, Brno.
Zakázku jsem domlouvala koncem listopadu s paní Nikol, která nás kontaktovala a vše ochotně vysvětlila.
1.3. začaly práce a 9.3. bylo hotovo, nejlepší "dárek k MDŽ"...
Jménem majitelky děkuji za odvedenou perfektní práci pana Matějky a jeho kolegy.
Během renovace v bytovém jádře i okolo celého předělání pečlivě uklízeli a vše probíhalo v klidu a bez problémů.
Včera jsem koupelnu viděla po výměně vany za sprchový kout, umyvadla, kachliček, obkladů, nástřiku
a musím touto cestou výsledek vaší celé práce pochválit.
Paní Fadrhoncová je velmi spokojená a koupelna se jí moc líbí !
Přejeme hodně zdraví a pěkné dny !    

                                        Dagmar Šimková

 

--------


Jindrovi

 

Dobrý den, paní Matějková, pane Matějka,

Chtěli bychom Vám a Vašemu týmu řemeslníků poděkovat za výborně a kvalitně odvedenou práci při rekonstrukci bytového jádra v našem bytě. Zároveň chceme velice poděkovat za poskytnutí náhradního ubytování po dobu prováděné rekonstrukce. Váš ukázkový byt nám poskytl veškerý komfort a bydlení v něm bylo útulné a příjemné. Je krásné v dnešní době najít takový lidský přístup a pomoc při realizaci rekonstrukce.   

Moc děkujeme hlavně Vám, pane Matějka, za perfektní komunikaci, odborně provedenou práci a za vstřícnost. Slečně Nikol děkujeme za pomoc při plánování kuchyně. Vážíme si také dodržování veškerých hygienických opatření s ohledem na covidovou epidemii. A jsme rádi, že i přes tuto těžkou dobu se podařilo práci dokončit dle plánu a včas, za což máte náš obrovský obdiv.
Děkujeme za krásnou kuchyň, koupelnu a WC a přejeme mnoho zdraví a zdaru ve Vaší další práci. 

S pozdravem

Jindrovi 

Brno 


-----------

 

Šťastní

 

Poděkování.

 

Děkujeme touto cestou firmě Mate-J za skvěle odvedenou práci na rekonstrukci naší koupelny a kuchyně. Po letitých zkušenostech s různými firmami, musíme uznat, že přece jen ještě existují kvalitní řemeslníci, kteří dokáží odvést bezchybnou práci podle zadání. Toto přesně sedí na firmu pana Jindřicha Matějky, který sám odvádí velký díl prací se svými zaměstnanci a kvalitními řemeslníky spolupracujícími s jeho firmou. Dokáže si uhlídat kvalitu prací, a ta je na dnešní poměry nebývalá. Proto bych tuto firmu doporučil každému, kdo se nechce obávat o vynaložené prostředky a o to, jak rekonstrukce dopadne.  U této firmy je vše naprosto transparentní a v každém okamžiku víte, jaká bude konečná cena. Panu Matějkovi a jeho zaměstnancům přejeme mnoho dalších spokojených zákazníků a na závěr lze pouze konstatovat: „Dobrá práce“.

 

 Manželé Šťastní

 Adamov


-------


odpověď: 

Zdravím Vás,

chtěl bych Vám vyjádřit úctu za slova napsaná v e-mailu, zítra začínáme novou zakázku a rád ráno přednesu ostatním v týmu Vaše hodnocení, za které, jsem opravdu vděčný. Přesto, že mé vystupovaní působí možná přehnaně /viz například subdodavatelé materiálu/ a práci kterou děláme děláme za peníze, tak pro mě osobně je důležitější vědět, že to co dělám a děláme má pro ostatní význam, zvlášť v dnešní době.

Moc děkuji Matějka Jindřich se svým týmem.

 

Pernicovi


Dobrý den,
děkuji za skvěle odvedené práce a jako bonus perfektní komunikaci. Jsem ráda, že jsem si vybrala Vaši firmu a doufám, že se nám s Vámi podaří s odstupem času dokončit i zbývající část bytu.
S pozdravem spokojení Pernicovi.


-------


Helena Sinajská


Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu Matějkovi, slečně Nikol a všem ostatním spolupracovníkům, za perfektně provedenou rekonstrukci části bytu ( koupelna, wc, kuchyň ). Práce probíhaly bez problémů, i když byl byt během rekonstrukce stále obydlený. Velmi oceňuji profesionalitu, vstřícné jednání a ochotu všech. Nebyla to první spolupráce naší rodiny s firmou pana Matějky, ale opět naprostá spokojenost z naší strany.
Ještě jednou děkuji, přeji všem pevné zdraví a hodně dalších spokojených zákazníků.
Helena Sinajská


-------


Libuše Župková


Dobrý den, ráda bych se připojila k řadě spokojených zákazníků. Děkuji slečně Nikol a panu Matějkovi za milý a vstřícný přístup při jednáních.

Dále děkuji všem dalším pracovníkům, kteří se na rekonstrukci našeho bytu podíleli, přestože pracovali ve ztížených klimatických podmínkách, odvedli stoprocentní práci.

Jsme velmi spokojeni. Přejeme Vám  pevné zdraví  a hodně dalších spokojených klientů.

Libuše Župková


-------


Otmara Krchňáčková

Dobrý den,
dovolte mi srdečně poděkovat panu Matějkovi, jeho dceři Nikol a všem ostatním spolupracovníkům, kteří se podíleli na realizaci celkové rekonstrukce 60 let starého bytu na Starém Brně. Nebyla to první akce, kdy jsem využila služeb firmy Koupelny - Matějka a opět musím potvrdit, že precizní, profesionálně a kvalitně odvedená práce ještě není v našich končinách sci-fi. A nejen to - bonusem je rovněž vstřícné jednání majitele firmy, snaha dohodnout se a vyhovět klientovi v rámci technických možností. Vždy se najde optimální řešení.
Můj velký obdiv a dík zde patří i za to, jak se podařilo zkoordinovat práce na rekonstrukci bytu s právě probíhající výměnou stupaček v domě a s rostoucí nervozitou sousedů.
Smysl pro humor a optimistický pohled na svět je speciální "třešničkou na dortu".
Tak ještě jednou díky, pane Matějko, díky, slečno Nikol, díky za spolupráci s vámi.
A až možná jednou bude pan Matějka zakládat ten svůj fan - club, jak kdysi před léty vtipně poznamenal, tak se hlásím k zakládajícím členům.:-)
Otmara Krchňáčková
 
------

Bohumil Kandus

Vážení, 
chtěl bych touto cestou poděkovat firmě KOUPELNY MATĚJKA, tzn. panu Jindřichu Matějkovi a všem jeho spolupracovníkům za dlouholetou vstřícnost, ochotu a perfektně odvedenou práci při různých opravách, které firma od roku 2005 v naší domácnosti prováděla včetně renovace bytového jádra. Přeji panu Matějkovi hodně stejně spokojených zákazníků jako jsme s mou manželkou my. 
Se srdečným pozdravem a přáním pěkného dne 
Bohumil Kandus
 
------

Manželé Pantsiosovi


Dobrý den, pane Matějka chtěli bychom vám poděkovat za velice dobře odvedenou práci při kompletní rekonstrukci koupelny v našem panelákovém bytě, navíc ve 4.patře bez výtahu, i za to máte náš obdiv, přesto jste dodrželi termín, jak bylo určeno, vždy bylo čisto, prostě to nemělo chybu, děkujeme také za vaše profesionální vystupování a vysvětlení, samozřejmě dík patří i vašemu parťákovi Petrovi a vaší dceři Nikol, jsme moc spokojeni a můžeme vás jen doporučit, přejeme vám všem hodně zdraví, ať můžete ještě dlouho pracovat a dělat lidem radost, s pozdravem Pantsiosovi Kohoutovice. 


-----


PhDr. Jarmila Kudelová


Ještě jednou Vám moc děkujeme. Těší nás, že v naší zemi přece jen stále ještě existují firmy, které do puntíku splní, co slíbily a odvedou výbornou práci. Vaši pracovníci jsou skvělí řemeslníci a vaše firma je opravdu na špičkové profesionální úrovni. Také spolupráce s Vámi Nikolko byla vynikající, byla jste vždy milá, ochotná pomoci i poradit. Výsledkem vaší společné práce je úžasná renovace bytového jádra v panelovém domě a naše naprostá spokojenost.

Přeji Vám, tatínkovi i všem spolupracovníkům pohodové vánoce a v novém roce štěstí, zdraví a hodně spokojených zákazníků.

Srdečně zdraví

PhDr. Jarmila Kudelová


------


Olga Křivá 


Služeb firmy jsem během posledních deseti let využila v rodinném domě na Lesné již podruhé. Jsou příkladem perfektního fungování rodinné firmy. Veškeré práce probíhají efektivně, s úsměvem a ve vysoké kvalitě. Ochotně se zamyslí nad řešením problémů i v domě, který má svá nejlepší léta už za sebou. Modernizace koupelny proběhla k mé naprosté spojenosti. 

-----


Manželé Přikrylovi

Chtěli bychom vyjádřit svoji spokojenost  s prací,  jednáním a vůbec celým přístupem pracovníků firmy Matějka  při prováděné rekonstrukci koupelny. Tuto akci provedli odborně, rychle, dokonce 2 dny před termínem daným smlouvou. Za to jim patří pochvala a poděkování.  Manžele Přikrylovi Brno - Bohunice.

------

Milan Šebela 

Slečno Matějková, ještě jednou bych chtěl touto cestou moc poděkovat Vašemu otci,Vám i ostatním pracovníkům firmy za perfektně provedenou práci jejíž výsledek nás moc těší a máme z něj velkou radost.
Moc zdravím a ještě jednou děkuji.

------


Pačandovi

Dobrý den, omlouvám se že píší tuto recenzi tak pozdě ale čekal jsem na nějakou závadu ale ta se žádná neobjevila. vdobě od 3.10.-14.10.2016 se u nás dělala renovace bytového jádra. velký dík patří všem pracovníkům za dobře odvedenou práci a za rychlé vyřízení jakékoliv komplikace.JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME a těšíme se na další spolupráci při výměně kuchyně a další .s přáním ať vám všechno klape v novém roce vám přejí PAČANDOVI.

------

Manželé Soukupovi

Dobrý den pane Matějko a slečno Matějková,
chtěli bychom Vám a celému skvělému kolektivu poděkovat s průběhem rekonstrukce našeho bytu.Vše proběhlo v klidu,ani nájemníci neměli  připomínky a podivovali se jak to probíhalo v pohodě.Nové bydlení si užíváme a spokojenost s odvedenou prací můžeme doporučit.
Přejeme Vám i celému kolektivu hezké vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a pracovních úspěchů.

------

Kateřina Dolejší

Ráda bych Vám, panu Matějkovi a všem ostatním pracovníkům poděkovala za
precizně odvedenou práci, velice příjemné a korektní jednání a výbornou
spolupráci. S výsledkem jsem velmi spokojená a rozhodně vaši firmu ráda
doporučím.

------


Michal Janotka

Dobré dopoledne,

i když to často, vlastně skoro vůbec nedělám, velice rád bych vám tentokrát poslal můj názor na vaši práci a chování. Musím říct, že jste mě absolutně překvapili a zaskočili. Možná už jsem deformovaný z práce, nicméně jsem si ani ve snu nepředstavoval, jak skvělou a profesionální práci odvedete. Splnili jste to, co jste slíbili, já vám dal prostor a vy mě zbytečně nezatěžovali věcmi, které jsem nemusel a vlastně ani nechtěl řešit. Váš návrh nové koupelny byl od začátku jasný a dával smysl, včetně toho, že ta stávající se musela od základu zbourat a přestavět. Dlouho, vlastně možná nikdy, jsem ale opravdu neviděl tak skvělou a precizně odvedenou práci, jako od vás. Vše sedí, vše funguje, vše je na milimetr přesné. Celý váš tým je týmem profesionálů na svém místě a podle toho také vypadá hotové dílo. I když vše něco stojí, což je případ i mé koupelny, musím říct, že vynaložených peněz rozhodně nelituji. Splnili jste to co jste řekli a patří vám za to dík. Ať se vám i nadále daří, ale pokud budete odvádět takovou práci, rozhodně o vás nemám strach. :-) Mějte se fajn a ještě jednu díky!

Michal Janotka, moderátor a reportér FTV Prima

--------


Čtenářka z Brna

Dobrý den,
po shlédnutí Vašich stránek a fotogalerií Vás touto cestou chci pochválit a to nejen toho kdo dělal www.stranky, ale pracovní tým řemeslníků, kteří jsou schopni odvést práci někdy i za tak krátkou dobu. Mam jen jednu malou výtku, a to zda by nebylo dobré u jednotlivych popisovaných praci (rekonstrukci) uvádět orientační cenu. Vím, ze vse záleží a odviji se od dodaneho materialu, výrobku, atd. ale dle mého názoru aspoň u těch fotografii. ktere uvádíte by nebylo na škodu 
V případě, pokud budu v budoucnu uvažovat s rekonstrukci, tak se na Váš tým obrátím.
Přeji Vám mnoho úspěchů a pochval, spoustu zakázek a hlavně mnoho spokojených zákazníků.
S pozdravem čtenářka Jana z Brna.

------

 
- Děkujeme mockrát za Váš e-mail.
Ceny a obecné rozpočty na webových stránkách neuvádíme (přestože se práce v bytových domech opakuji) z důvodu individuálního přístupu. Položky v našem položkovém rozpočtu vyplňujeme vždy dle stavu jednotky, vybavení a rozsahu práce požadované zákazníkem. Po projednání rozsahu prací, výběru vybavení, .... a před samotným zahájením renovace, rekonstrukce, úpravy, opravy, atd. má zákazník od nás vždy kompletní rozpočet.
Nikol Matějková.

------


Coufalovi, Brno Líšeň

Dobrý den pane Matějko,

rádi bychom Vám a celému Vašemu kolektivu poděkovali, že jste se ujal postupné rekonstrukce našeho bytu. Bylo to to nejlepší co jsme mohli udělat když jsme si Vás k této práci vybrali. Nic totiž nebylo problém . Vše probíhalo podle plánu. Naše kuchyň je nadčasová a všem se líbí. Letos chceme pokračovat obývacím pokojem a už se těšíme na další spolupráci.

------Saturkovi

Poděkování za rekonstrukci bytového jádra - únor 2016:

Spolupráce s firmou pana Matějky byla po celou dobu velmi vstřícná a profesionální. Vše proběhlo v klidu a dílo bylo předáno v dohodnutém termínu včetně dokončovacích prací i nad rámec smlouvy. Díky znalostí specifik starých panelových domů na Lesné dokáže pan Matějka poradit vhodné řešení i materiály. Rovněž s kvalitou jsme velmi spokojeni. Děkujeme a můžeme všem jen doporučit.

-------


Stanislava Kaderová

Dobrý den,
 
chci touto cestou ještě jednou poděkovat panu Matějkovi za jeho ochotu, kdy 9 (!!!) let po rekonstrukci koupelny a toalety neváhal přijet omrknout akutně vzniklý problém, se kterým firma rádoby odborníků nedokázala hnout.  A když už přijel, tak vše napravil. Je báječné, že ještě existují firmy, pro které práce neskončí závěrečným vyúčtováním! Vaši firmu budu vždy směle doporučovat.
S úctou a pozdravem

-----


Karel Bachura

S průběhem rekonstrukce jsme byli maximálně spokojeni. Prováděli jsme rekonstrukci celého bytu a v podstatě jsme jí nebyli přítomni, což byl obrovský plus celé rekonstrukce. Veškeré sporné věci v průběhu rekonstrukce (člověk nikdy neví, co na něj ve starém paneláku vykoukne) jsme společně projednali, ze strany pana Matějky bylo již navrhnuto řešení, se kterým jsme byli spokojeni. Ačkoli vyvstalo spoustu komplikací, termíny byly dodrženy. Hledali jsme řemeslníky, kteří při práci přemýšlí a zde jsme nalezli!

------


Helena Našincová - Brno Lesná

ráda bych poděkovala Vaší firmě a hlavně jednotlivým pracovníkům, kteří v našem bytě prováděli rekonstrukci. Měla jsem z toho velký strach, protože jsem si nedokázala představit, jak zde budeme při probíhajících pracích bydlet. Ale zvládlo se to dobře díky „ velení “ pana Matějky a kvalitně odvedené práci jeho i ostatních pracovníků. Jsme velmi spokojeni s výsledkem a nové bydlení si opravdu užíváme. Přeji Vám všem hodně zdraví a úspěchů do dalších let.

-------Vyplašilovi 2015

Vážený pane Matějko,
chtěli bychom poděkovat Vám i celému Vašemu pracovnímu kolektivu za perfektně odvedenou práci při rekonstrukci naší koupelny a toalety i za Vaše rady při realizaci našich představ o nových prostorách. Těšíme se na rekonstrukci naší kuchyně, kterou nám budete zajišťovat v příštím roce.

-------


Pavlíková Hana

Děkuji všem pracovníkům firmy Matějka, kteří se podíleli na rekonstrukci mé koupelny, jsem spokojená s odvedenou prací a budu vás doporučovat dalším lidem. Zdraví Pavlíková Hana

--------


Eliska Jacobsen, Oregon, USA

Mily pane Matejko, slecno Matejkova,
 
sleduji na Vasich strankach cely prubeh Vasi rekonstrukce bytoveho jadra moji setry v Kralove Poli zde na zapadnim pobrezi USA. Chtela bych Vam a Vasemu pracovnimu kolektivu od srdce podekovat, za Vasi profesionalne odvedenou a provedenou praci na velice vysoke urovni. / Za to by jste se nemuseli stydet i zde. Moc bych si prala, aby takovych podobnych Vam, pracovne a i profesionalne bylo v Ceske Republice vice. Me je jen velice lito a jsem z toho, verte mi i dost nestastna, ze i ja nevlastnim panelakovy byt s umakartovym jadrem.........skoda........ moc rada bych s Vami take spolupracovala. Jen tak dal !!!
 
-------

 

Coufalovi, Brno-Líšeň

Vážený pane Matějko,

děkujeme Vám a celému týmu za poctivě odvedenou práci při rekonstrukci našeho  bytového jádra. Chtěli bychom vyzvednout vysokou odbornost  a profesionalitu i někdy  usměrnění v zadávání práce / a to  k lepšímu/. Tato rekonstrukce nás a sousedy vůbec nezatěžovala. Přejeme Vám v roce 2015 hodně zakázek a těšíme se na další spolupráci.

--------


Přerostovi

Vážený pane Matějko,
tímto bychom Vám chtěli poděkovat za skvěle odvedenou práci při rekonstrukci bytového jádra, profesionální přístup, za Vaše rady, a v neposlední řadě za trpělivost s některými našimi nápady, kterým se rekonstrukce pružně přizpůsobila.  Pod Vaším vedením pracuje skvělý tým, který můžeme jen doporučit! Po dobu stavebních prací na “naší” koupelně a WC jste se i s Vašimi spolupracovníky stali součástí naší domácnosti – zvykli jsme si na ranní potkávání se, kdy každý z nás šel do té své práce-my z domu, vy naopak k nám Veselý obličej  A přestože na začátku se představa čištění zubů mezi nádobím zdála nekonečná, díky Vám utekla tak rychle a příjemně, že bychom z fleku rekonstruovali dál.
 
Přejeme spoustu dalších spokojených zákazníků a DĚKUJEME VÁM!
 
------


Alena Rundštuková

Dobrý den,
chtěla bych Vám a Vaším zaměstnancům moc poděkovat a vyjádřit obdiv za perfektní a profesionálně odvedenou práci při celkové rekonstrukci 2+1 bytu včetně výměny všech dveří a zárubní. Vše probíhalo, jak má být v návaznosti na všechna řemesla. Za měsíc byl byt k nastěhování. Pan Matějka byl vždy velice ochotný a vstřícný a vyhověl každému našemu požadavku. Jeho pracovní nadšení a lidský přístup zajistily velmi kvalitní výsledek. Jsem moc spokojená a měla jsem obrovské štěstí, že jsem si vybrala právě Vaši firmu - můžu jen doporučit. Přeji hodně úspěchů, ať se daří.

-------


M. a V. Neničkovy

Dobrý den pane Matějko,

chtěly bychom Vám osobně a také Vašim spolupracovníkům-panu Slámovi, Ovečkovi i Burianovi, vyjádřit obdiv a upřímné poděkování za perfektně odvedenou práci při komplikované renovaci koupelny našeho bytu. Je velké štěstí, že takoví lidé, jako Vy a Vaši spolupracovníci mezi námi žijí a vykonávají svou práci s láskou a vysokou profesionalitou. Vám osobně chceme z celého srdce poděkovat za nevšední lidský a vysoce odborný přístup při řešení vzniklého problému. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci při renovaci kuchyně.

Děkujeme, přejeme vše dobré Vám i všem Vašim spolupracovníkům.

------


Marie Grünwaldová

Dobrý den pane Matějko,

dovoluji si Vám poslat ještě pár fotografií z velmi zdařilé rekonstrukce v Adamově. Koupelna i záchod jsou v rámci prostorových možností úžasné, kuchyňská linka sladěná s pracovními deskami, obklady a podlahovou krytinou vypadá moc pěkně, přestože vše bylo vybíráno v co možná nejnižší cenové kategorii. Celý byt proti původnímu stavu je k nepoznání. Jsem ráda, že při hledání vhodných firem na internetu jsme měli štastnou ruku. Za celou rodinu děkuji.

S pozdravem  Marie Grünwaldová (matka Šárky Grünwaldové), duben 2014


Lemanovi

chtěli bychom Vám a Vašim zaměstnancům vyjádřit obdiv a poděkovat za perfektně odvedenou práci při nelehké rekonstrukci našeho bytu v Žabovřeskách. Omlouváme se, že jsme našli čas až nyní, ale stále víc si uvědomuje, že mít takovou firmu, jako je Vaše, která provedla vše přesně podle plánu i přání je opravdu štěstí. Jsme přesvědčeni, že je to Vaše zásluha, Váš osobní přístup k zákazníkovi / a že s některými je to zvlášť zapeklité / a precizní kontrola probíhajících prací, zaručí dokonalý výsledek. Můžeme jen doporučit a v budoucnu rádi Vaši firmu ještě využijeme. Přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.

-------


Pavlína Dufková

ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za moje zrenovované bytové jádro. Přátelé mě zrazovali od toho, abych odjela na dovolenou a nechala Vám plně k dispozici svůj byt. Nikdo nevěřil, že opravdu provedete všechny domluvené práce a dodržíte termín. Musím ale říci, že svého rozhodnutí vůbec nelituji, protože za pár dní po svém návratu jsem se opravdu mohla začít stěhovat do nového. Jádro bylo opravené přesně tak, jak jsem si představovala, takže teď už si jen užívám svoji moderní kuchyni a útulnou koupelnu. Přeji Vám hodně spokojených zákazníků.

--------


Eva Řičánková

Dobrý den, chtěli bychom poděkovat vaší firmě za výborně vykonanou práci při renovaci bytového jádra. Po celou dobu byla komunikace s vámi všemi velmi příjemná, setkali jsme se s ochotou a vstřícností. Přejeme vám mnoho pracovních úspěchů.

--------


František Horecký

Na dny 5.-19.12. jsme si u Vaší firmy objednali rekonstrukci bytového jádra. Veškeré práce, tj. likvidace starého jádra vč. odvozu, kompletní rekonstrukce byly provedeny kvalitně, nutno podotknout také čistě, dle projektové dokumentace. Děkujeme touto cestou p. Matějkovi a kolektivu za velmi dobře provedenou práci a dodržení časového termínu, kdy poslední úpravy byly dokončeny dne 19.12. do 14 hod

--------

Vanda Kořistková

ráda bych ještě jednou poděkovala Vám i Vašim spolupracovníkům za krásně zrenovované panelákové jádro a nové obložení sporáku. S výsledkem jsem velmi spokojená a mám jasno, na koho se obrátím při příštích úpravách v bytě. Velmi jsem ocenila naprostou spolehlivost ve všech domluvách, skvělou organizaci práce, precizní a pečlivou práci i v detailech, snahu vyhovět všem přáním a vůbec profesionální a přesto lidský přístup. Přeji Vám mnoho dalších spokojených zákazníků a ať se Vám všem daří.

-----

 

Iveta Martínková

Dobrý den pane Matějka, ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat Vám i celému kolektivu za práci při rekonstrukci bytového jádra.

------

Ing. Jiří Müller

 rád bych dodatečně poznamenal, že jsem s Vaší firmou udělal při rekonstrukci svého bytu   zkušenost nikoliv obvyklou.  Jistě patří ke standardu  , že   firma nabízí  všechna řemesla potřebná pro rekonstrukci a  dokáže   rychle reagovat na problémy. Vynikající  je však  Vaše zacházení s časem, tedy plnění  domluvených  lhůt bez výjimky. Méně obvyklé je  i to, že  kromě plnění zakázky,  přemýšlíte o prospěchu zákazníka. A ojedinělá je schopnost firmy věnovat se detailům.   Shrnu-li vše,  pak  zákazník ví, za co platí.

-------


Renata Macháčková, Brno

S firmou pana Matějky jsem realizovala renovaci koupelny, řadu dalších úprav
a vylepšení v bytě, také běžné opravy související s údržbou bytu a jeho
příslušenstvím (např. zabudování TV do sádrokartonového panelu, vyřešení
přívodu vody na terasu, zastínění terasy, realizace úložných prostor v šatně
atd. Po těchto zkušenostech mohu firmu pana Matějky vřele doporučit také
ostatním. Konkrétně na panu Matějkovi oceňuji spolehlivost, organizační schopnosti
(např. při nutnosti koordinace s jinými profesemi), kreativitu při hledání
obtížných či atypických řešení, šikovnost a přesnost, flexibilitu. Kombinace
vysoké profesionality a rozumné ceny není v dnešní době obvyklá, proto jsem
velmi ráda, že jsem se s panem Matějkou setkala a že mohu jeho služeb nadále
využívat.

-------


M. Jiříková, Brno

Velké poděkování celému kolektivu za úspěšnou renovaci mé panelákové koupelny!
U pana Matějky zvlášť oceňuji a mnohokrát děkuji za naprostou spolehlivost a nevídaný zájem maximálně vyhovět všem požadavkům zákazníka. Vaše jednání a přístup bylo nejen profesionální, ale zároveň i obdivuhodně lidské.
Přeji Vám ze srdce hodně dalších úspěchů!

--------


Kirchnerovi, Bystrc

Vážený pane Matějko,

opožděně, ale o to více srdečně  Vám a Vašim spolupracovníkům děkujeme za velmi  kvalitně a precizně  provedenou rekonstrukci našeho bytu. Jednalo se  výměnu  bytového jádra  Vašim systémem MATE-J , nadstandartní vybavení koupelny, dveře do kazety a doplńkové práce ,vč. vinylové podlahy + malby a zpětná instalace kuchyňské linky. Tyto všechny práce byly provedeny v měsíci říjnu 2012  a protože jsme byli následně mimo Brno, teprve tedˇ oceňujeme  Vaší skvělou práci.Je to prostě všechno úžasné a  fantastické ..............

Ještě jednou vřelé díky. Přejeme pevné zdraví a vše nejlepší Vám , Vaší rodině a Vašemu pracovnímu týmu!


.Za firmu a tým spolupracovníků Vám velice děkuji za projevenou důverů

Jindřich MatějkaMarcela Vašíčková

Pane Matějka, sliby se maj plnit nejen o Vánocích a já si v létě slíbila, že když vše dobře dopadne a svoji rekonstrukci přežiji J, tak bych chtěla napsat poděkování. Nechci tady dnes pronášet nějaké novoroční projevy (k tomu tady máme jiné J), ale chtěla bych Vám aspoň touto cestou popřát, stejně jako Vašim spolupracovníkům, hodně dalších profesionálních úspěchů v nastávajícím roce. Jsem moc ráda, že jsem se po tolika letech odhodlala k rekonstrukci svého bytového jádra a oslovila Vaši firmu. S větší profesionalitou, s jakou vystupuje Vaše firma, jsem se ještě nesetkala. No však víte, až našetřím ty miliony J, nechám si postavit obrovský dům a všechny pokoje bude „dotvářet“ jen Vaše firma dle mých pohádkových, téměř nemožných představ, už mě znáte, že to se mnou není mnohdy jednoduché L, no ale tento byt s novou – Vaši- koupelnou taky nikomu nenechám, je sice malá, ale nyní už krásná, takže moje :-). Díky moc a mějte se, já vím, hlavně pracovně!

-------


Manželé Trnečkovi, Bystrc

Dobrý den pane Matějko, rádi bychom Vám poděkovali za vynikající přístup a profesionálně odvedenou práci na renovaci bytového jádra v panelovém bytě, která proběhla na přelomu měsíce října a listopadu. Během práce jsme požádali ještě o pár maličkostí v kuchyni, které potřebovali též opravu či výměnu a vše jste zařídil během prací na renovaci koupelny a WC a v předem domluveném termínu. Děkujeme všem Vašim zaměstnancům za jejich profesionálně odvedenou práci. Vaši firmu všem doporučujeme a jsme rádi, že i my jsme si ji vybrali :-) . Přejeme všem příjemný adventní čas a hodně zdraví a radosti v novém roce.

------


Eva Fialová

Před 3 a ½ lety jste mi provedl rekonstrukci koupelny a WC. Celá rekonstrukce proběhla naprosto profesionálně, cena odpovídala rozpočtu a mým představám, termín byl rovněž dodržen. V měsíci listopadu jsem si Vás pozvala na běžnou údržbu /tj. výměna silikonu ve sprchovém koutu a další drobné opravy/. Vše bylo perfektně opraveno a navíc  za symbolickou cenu.  Nemohu než dodat, že jsem naprosto spokojena a dále Vaši firmu doporučuji svým přátelům i známým. Mnohokrát děkuji  a přeji hodně pracovních zakázek.

-------


Manželé Dominikovi z Kohoutovic

Pane Matějko,
chci poděkovat za skutečně profesionální dílo. V roce 2006 jste u nás provedl renovaci bytového jádra a WC, která souhlasila do poslední podrobnosti s naší představou, s odsouhlaseným rozpočtem a na hodinu se slibeným termínem. Po 6ti letech neporušeného užívání celku se zdeformovalo těsnění sifonu, okamžitě jste přijel a na naší žádost jste jej vyměnil za jiný typ. Současně jste rozebral a opět namontoval zadní stěnu WC pro výměnu stoupaček v termínech, které jsme potřebovali. Takže díky a ať se daří držet tuto vysokou a  - pro jiné - vzorovou laťku !

------


Manželé Batelkovi

Koncem roku 2010 nám Vaše firma provedla rekonstrukci koupelny a WC.  Po necelém dvouletém užívání  jsme si potvrdili  vysokou kvalitu provedené práce  všemi  členy  Vašeho týmu.  Ocenili jsme  výhodu  stavebního systému
MATE-J nejen pro rychlost stavby, ale i spolehlivou  funkčnost.  Dokonalý profesionální přístup oceňujeme i nyní  při bleskovém vyřízení drobné reklamace, který se týkala  závady na nábytkovém vybavení  koupelny.

-----


Mgr. Hana Vlachová

Ráda bych poděkovala panu Jindřichu Matějkovi a celému jeho týmu za skvěle odvedenou práci při renovaci bytového jádra a montáži kuchyňské linky letos na jaře. Pan Matějka své práci nejen rozumí, ale pracuje také citlivě s ohledem na potřeby a finanční možnosti zákazníka, což jsme jako mladí manželé očekávající přírůstek velmi ocenili. Renovace včetně všech souvisejících prací a příprav probíhala rychle a bezvadně, vše jsme mohli kontrolovat a komunikace s panem Matějkou a jeho lidmi byla bezchybná. Kdybychom se někdy znova pouštěli do podobné akce, rozhodně se po skvělých zkušenostech opět obrátíme na firmu pana Matějky a jeho lidi.

-----


Manželé Tepperovi

V únoru nám firma pana Matějky prováděla rekonstrukci bytového jádra se změnou dispozice. Všechny práce prováděl tým pracovníků ve vysoké kvalitě a naší absolutní spokojenosti. Vám všem, kteří se chystáte provést celkovou rekonstrukci vašeho bytu, můžeme jen a jen doporučit ten správný výběr firmy tak, jako se povedl nám. Firma pan Matějky je opravdová jednička na našem trhu. Záruka dodržení časového harmonogramu, kvality práce a přístupu k zákazníkovi je pohlazení na duši.Ještě jednou touto cestou děkujeme celému kolektivu.

-----


Jiří Tichý

Děkujeme panu Matějkovi a jeho spolupracovníkům za perfektně odvedenou práci. Po dlouhém hledání firmy, která by nám zrekonstruovala panelovou koupelnu a WC jsme našli firmu pana Matějky a opravdu jsme našli dobře. Nejen, že odvedli vysoce profesionální práci, ale i komunikace a dodržení harmonogramu práce v předem daném termínu nám velice vyhovoval. Celá rekonstrukce proběhla v devíti dnech. Pokud by někdo chtěl a měl zájem o rekonstrukci panelové koupelny, tak mohu vřele doporučit.

---------


Petr Kupka

S firmou pana Matějky mám jen ty nejlepší zkušenosti a mohu ji každému doporučit. Jeho pracovníci jsou skuteční profesionálové, vstřícní a ochotní. Na podzim 2007 nám prováděli kompletní rekonstrukci bytového jádra a realizaci nové koupelny a WC. S kvalitou práce a celkovým přístupem pana Matějky i jeho zaměstnanců jsme byli naprosto spokojeni. Proto jsme se na jeho firmu letos znovu obrátili kvůli úpravám chodby a části kuchyně. Pan Matějka nám přes velké pracovní vytížení opět ochotně vyšel vstříc a práce byly během tří dnů bezvadně provedeny přesně podle našich požadavků. Rád bych mu za ochotu ještě jednou poděkoval. Firmu Matějka kdykoli každému doporučím a pokud budu v budoucnu potřebovat, opět se na něj s důvěrou obrátím.

Petr Krupka

-------------


Pavel Češek

V říjnu 2011 jsme prováděli rekonstrukci koupelny a záchodu. Po dlohém výběru jsme se nakonec rozhodi pro firmu pana Matějky. Musím konstatovat, že jsme zvolili dobře. Firma dodržela vše co slibovala a na čem jsme se dohodli. Rekonstrukce byla provedena za 12 pracovních dnů. Žádná práce po večerech nebo soboách a nedělích. S provedením rekonstrukce jsem velmi spokojen. Každému mohu firmu doporučit. Můžete se spolehnout na solidní práci a jednání.

Pavel Češek

---------------

 

"Vyjádření plné spokojenosti"

Začátkem července letošního roku nám provedla firma p.Matějky kompletní rekonstrukci bytového jádra v panelovém bytě. Práce byla provedena se 100% profesionalitou od samého počátku, tedy domluvou o zakázce počínaje a konče samotnou realizací. Vstřícnost p.Matějky, jeho spolehlivost ale i pracovní morálka a kvalita provedené práce jeho partou, zasluhuje plně naše uznání a poděkování. S výsledkem jejich práce jsme velice spokojeni a osobně mohu každému, kdo zvažuje rekonstrukci bytového jádra, firmu p.Matějky jen doporučit. Dr.Ladislav Kotlár

Dr. Ladislav Kotlár

-----

 

"Solidnost-profesonalita-kvalita"

Zdravím všechny, kteří nevědí, zda firma pana Matějky je ta správná. Zcela jiste JE. Tou jsem si ve svém vyškovském bytě nechal na přelomu 9-10/2009 rekostruovat komplet bytové jádro a další drobné stavební úpravy na chodbě a v kuchyni. Nelituji a za titulkem mého příspěvku si stojím. Aż nadejde čas v tomto roce a budu podobnou investici opakovat i v bytě mojí maminky v Prostějově, opět oslovím  firmu p. Matějky. Firmu, která podniká (se specializuje) jen v této oblasti a takovou dobu, budete těžce hledat. Končímm se slovy "doporučuji". Pěkný den všem.

Ing. Petr MAREK

--------------

 

"Úprava bytového jádra"

S provedenými úpravami bytového jádra a s celkovým postupem osoby pana Matějky jsme velmi spokojeni a tuto firmu doporučujeme všem, kteří o takovéto přestavbě uvažují.

Martin Hodek

--------------

 

"Rekonstrukce jádra"

Z vaší praci jsme moc spokojeni, kolegove opravdu spolu s panem Matejkou odvedli kus poctive a kvalitni prace, co se dnes moc ceni a je to v remeslnych pracich spis vyjimka, dekujeme. Opravdu si vaseho pristupu a profesionalitu pocas cele rekonstrukce povazujeme. Jsem presvedcen, ze si sve penize zaslouzite a jestli budu v budoucnu neco potrebovat a bude v silach pana Matejky to udelat, rad a s duverou se na vas obratim znovu resp. doporucim znamym.

Ing. Horváth

----------------


"Poděkování"

Pan Matějka se svým týmem na sebe vzal nelehký úkol provést totiž přestavbu koupelny, WC, kuchyně a nakonec celého bytu, aby napravil předchozí "zdařilou" rekonstrukci. Pracovní morálka jeho i jeho spolupracovníků byla na dnešní poměry nevídaná, kvalita odvedeného díla na nadstandartní úrovni, navíc s bonusem slušného chování, vysoké profesionality a vstřícnosti k zákazníkovi. S panem Matějkou nebyl žádný problém neřešitelný. Přesvědčil nás,  že i u nás lze podnikat čestně, slušně a kvalitně. Čtenářům těchto stránek, kteří uvažují o rekonstrukci svého bytu a dosud si žádnou firmu nevybrali, vřele doporučujeme firmu pana Matějky. Jsme přesvědčeni, że se stanou jeho dalšími spokojenými zákazníky. Panu Matějkovi a jeho spolupracovnkům přejeme hodně zdaru v jejich práci. Děkujeme.

Garajovi

---------------

 

"Rekonstrukce bytového jádra"

Pan Matějka a jeho spolupracovníci provedli velmi kvalitní rekonstrukci našeho bytového jádra. Práce proběhly v dohodnutém termínu, neprodloužily je ani Velikonoce. Všechny potřebné úkony byly perfektně zkoordinovány, nemuseli jsme se o nic starat. Ani rozpočet vypracovaný před zahájením přestavby nebyl překročen. Plně jsme se mohli spolehnout na rady zkušeného pana Matějky týkající se použitého materiálu i sestavení obkladů a dlažby; s výsledkem jsme velice spokojení jak po funkční tak i po estetické stránce. Firmu pana Matějky můžeme vřele doporučit.

Spáčilovi

-------------- 

"Poděkování"

Rády bychom poděkovaly panu Matějkovi a jeho týmu za skvěle provedenou práci. Rekonstrukce bytového jádra s posuvnými dvěřmi do kazety a nová kuchyňská linka byl nelehký úkol.Ikdyž tato kombinace prvků byla časově náročná,práce byla dokončená v naplánovaném termínu a žádný problém nebyl neřešitelný,spíše naopak - jakýkoliv nelehký úkol byl pro pana Matějku opravdovou "výzvou" k jeho řešení.
Co se týče jednání a chování pana Matějky a celého realizačního týmu bylo na profesionální úrovni. Najde se málo takových profesionálů v ČR,kteří podnikají poctivě a slušně tak,jako pan Matějka.
Bez jakéhokoliv vahání doporučujeme služby firmy pana Matějky nejen těm,kteří chtějí realizovat rekonstrukci bytového jádra,popř. celého bytu,ale i těm,kteří o tomto snu zatím uvažují a nevědí na koho se s tímto "problémem" obrátit.

holky Kladivovy

Visitor Counter by Digits