sobota, červen 22, 2024
   
Písmo

elektroinstalace

Kategorie: Uncategorised

Elektroinstalace v bytech, rodinných domech a firmách

 

Byty, panelové byty, bytové jednotky

V současné době dochází k celkovým rekonstrukcím bytů (zhodnocení majetku, investice do stabilní oblasti majitelů bytu). Převod bytů do vlastnictví.

Z toho vyplývající povinnosti majitelů bytů, kteří zodpovídají bezvýhradně za stav technický -> (vodoinstalace odpady a hlavně elektroinstalace)

 

Elektroinstalace

 • Nejčastější stáří bytů, které rekonstruujeme se pohybuje 50. – 90. léta minulého století
 • V praxi různé elektro zařízení dle norem vycházejících z doby stavby těchto bytů
 • Dnešní požadavky – standardy – na elektro v bytech a rodinných domech řeší :
 • ČSN 33 2000-6 | Revize
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • ČSN 33 2000-5-54 ed.2  | Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
 • ČSN 33 2000-7-701 ed.2 | Prostory s vanou nebo sprchou
 • ČSN 33 2130 ed.2  | Vnitřní elektrické rozvody(umývací prostor)
 • ČSN 33 1500 | Revize elektrických zařízení
 • Vyh. 73/2010 Sb. | Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Zákon č.22/1997 Sb. | O technických požadavcích na výrobky (prohlašení o shodě)

 

 

Z těchto norem, předpisů

Vyplývají povinnosti nebo doporučení pro majitele nemovitosti:

-          Revize – elektro

 • Výchozí revize – revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném zařízení před jeho uvedením do provozu.

Rekonstrukce – zásahy  do konstrukční a technologické části dosavadního elektrického zařízení, které mají za následek změnu technických parametrů.

 

 • Pravidelná revize – revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Lhůty pro byty a rodinné domy na říká norma ČSN 33 1500. Lhůty pravidelných revizí se určují podle prostředí a prostoru.

Zděné a obytné a kancelářské prostory(byty,RD)  …………………       5 roků

 

Pro elektrické instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx ed.2 jsou doporučeny následující  lhůty:701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou  ………… 3 roky

 

 • Mimořádná revize – revize, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prováděnána na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgánu státní správy nebo majitele zařízení.

Příkladem takové mimořádné revize muže být revize hromosvodu po úderu blesku, revize elektrického spotřebiče provedena po jeho opravě, oponentní revize atd.

 

 • Na uváženou – podmínkou družstev sdružujících bytové vlastníky, ve vztahu pojišťovna – pojištění bytu (požár), podmínky doklady (revize) z důvodu případného plnění škodní události

 

Naše znalosti, naše hodnocení, náš názor

Vycházející z hodnocení práce při rekonstrukci bytů, bytových jader, s tím spojenou vždy bezpodmínečně rekonstrukci elektroinstalace.

Příklady elektroinstalací v bytech

50. – 60. Léta ( příklad Brno – Lesná, SNP atd.)

Bytová rozvodnice na šroubovací pojistky umístěná na chodbě mimo byt. Pouze dva okruhy Světla 6A, Zásuvky 10A. Vedení po bytě kabelem AYKY (hliník).

-          Naše hodnocení – nebezpečný stav

 

 

60. – 80. Léta (většina sídlišť v Brně, panelový dům)

Bytová rozvodnice umístěna v bytě nad dveřmi,  hlavní přívod do bytu AY 2x6mm

a)      Rozvodnice – opět pouze dvě šroubovací pojistky Světla 6A a Zásuvky 10A

b)     Rozvodnice – 4x jistič, samostatně jištěné bytové jádro a kuchyň, pokoje, světla

c)      Rozvodnice –  třífázový jistič (byt s elektrickým sporákem) novější paneláky

 

 

Naše zhodnocení:

– všechny typy bytů využívají rozvod po bytě v hliníku.

-          Žádná varianta neobsahuje:

 • proudový chránič
 • místní doplnkové ochranné pospojování(v koupelnách)
 • není dimenzovaná na proudový odběr spotřebičů dnes běžně užívaných v domácnostech (myčka, sušička, mikrovlná trouba, elektrická trouba, rychlovarná konvice)

-          původní elektroinstalace vycházela z doby kdy v bytě byla pouze pračka, kuchyňský robot a lednička atd.

 

Příklad zcela běžné rekonstrukce bytu (bytového jádra)

 

Co musí obsahovat elektroinstalace při rekonstrukci bytového jádra i při rekonstrukci celého bytu

 

Příklad – bytové jádro:

a)      elektroinstalace v pokojích zůstává stávající, pouze doporučujeme výměnu starých zásuvek a vypínačů a pečlivé dotažení vodičů.

b)     elektroinstalace bytového jádra musí být vždy celá nová

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice a kusová zkouška rozvaděče.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

 

Příklad – rekonstrukce elektroinstalace v celém bytě

Vedení je možno instalovat:

a)      pomocí lišt

b)     zasekání do zdi

c)      zařezání do panelu, do podlahy

d)     snížení stropu za pomoci sádrokartonu

Dimenzování zásuvek v pokojích:

- na jeden zásuvkový obvod je dovoleno připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680VA při jištení 16A 2300VA při jištění 10A.

 

Dále musí obsahovat:

 1. vedení kabelem CYKY -  J(měd)
 2. nová  bytová rozvodnice včetně jističů a proudového chrániče –  včetně  schéma zapojení bytové rozvodnice, kusová zkouška rozvaděče, CE – prohlášení o shodě.
 3. Rozdělení a dimenzování jednotlivých zásuvkovch a světelných obvodů
 4. Místní doplňkové ochranné pospojování v koupelnách
 5. Veškerý  elektroinstalační materiál musí mít prohlašení o shodě
 6. Dodržení bezpečnostních předpisů v koupelně a umívacím prostoru

 

 

Takto vypadá rozvodnice zcela nová a dle předpisů:

 

Vysvětlení odborných názvů

Proudový chránič (fíčko) - Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích.

1 Testovací tlačítko-Výrobce proudového chrániče doporučuje zkontrolovat funkci proudového chrániče stisknutím kontrolního testovacího tlačítka jednou měsíčně. Proudový chránič musí při každém stisknutí kontrolního testovacího tlačítka spolehlivě vybavit.

2 Táhlo pro nahození prodroudového chrániče

 

Druh kabelu – Často používané kabely  pro elektroinstalaci:

 

Cyky – j 3x2,5mm

Cyky – j 3x1,5mm

Cyky –O 3x1,5mm

Cyky – j 3x4mm

Cyky – j 5x2,5mm

Místní doplňující ochranné pospojování – S ochranným vodičem musí být spojeny všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvniř místnosti s koupací vanou a nebo sprchou. Např. Přístupné kovové stavební prvky(vodovodní baterie), kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů, kovové části plynovodu. Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování řeší norma ČSN 33 2000-5-54 ed.2

 

1 ES prohlášení o shodě bytové rozvodnice – jedná se o protokol podle zákona č.22/1997sb.ve znění platných předpisů a  Nařízení vlády č. 17/2003.

 

Co musí mít svůj okruh

Samostatný jistič

 

-          zas. pračka – kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. sušička - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. myčka -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. El.trouba -  kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. kuch.linka - kabel Cyky – j 3x2,5 jistič 16A

-          zas. Varná deska- kabel Cyky – j 3x4 jistič 20A

-          zas. kotel - kabel Cyky – j 3x1,5 jistič 6A

 

Stará Instalace Příkon(W) Nová instalace Příkon(W)
Pračka 1900 Pračka 2200
Lednička 300 Sušička 2300
El. Trouba 3000 Myčka 2200
Kuchynský robot 800 lednička 100
Televize 200 Mikrovlná trouba 1400
Radio 50 Elektrická trouba 3200
    Rychlovarná konvice 2200
    Varná deska 6700
    Odsavač par 120
    Plazmová  televize 400

 

 

Co požadujte po svém elektrikáři

-          Před zahájením prací předložit oprávnění k činosti

-          vyhláška 50

-          ES prohlášení o shodě na bytovou rozvodnice

-          Protokol o kusové zkoušce rozvaděče

-          Schéma zapojení bytové rozhodnice

-          po dokončení elektroinstalace -> revize

 

Dále provádíme :

- montáže a opravy hromosvodů

- realizace zabezpečovacích systémů Jablotron

- montáž domacích telefonů

- elektro pohotovost

- revize hromosvodů a elektrického zařízení

Visitor Counter by Digits